Kategorier
Politik

Valgstyregruppe samledes i går – på lørdag er det for alle

Valgstyregruppen havde et fint møde i går. Vi kommer tættere på valget, også organisatorisk og planlægningsmæssigt.

Vigtigste punkt i aftes var at sætte sidste hånd på valgprogrammet og radikale visioner. På lørdag fremlægges disse for vores medlemmer og kandidater. Her vil der selvfølgelig være plads til justeringer eller tilføjelser.

Der blev besluttet forskellige taktiske ting omkring valget, som kommunikeres til kandidaterne i tiden der kommer.

Formand Søren Mikkelsen indkalder til valgstyregruppemøde den 30. august, hvor den endelig B-holdopstilling sammensættes.

Formand Søren Mikkelsen (th) indkalder til møder i tiden der kommer. Her er Søren i selskab med valgforbundsfællerne fra KD og Mogens Nyholm.
Kategorier
Politik

Valgstyregruppe mødes idag

I dag mødes den af generalforsamlingen nedsatte valgstyregruppe. Gruppen tager igen fat på valgplanlægning, og aktuelle valg udfordringer, der skal håndteres.

Dags dato er der præcis 3 måneder til kommunevalget. HUSK, at på lørdag er der valgprogrammøde. Her præsenteres valgprogram, som valgstyregruppen har arbejdet med i nogle måneder.

Valgprogrammet kan justeres, hvis gode radikale ideer spilles på banen. Alle medlemmer af Radikale Venstre i Randers kommune er velkomne. Mødet foregår, som tidligere skrevet her på siden, kl. 10.00 på Fritidscentret, Vestergade i Randers By.

HUSK, DER ER KAFFE OG RUNDSTYKKER TIL RADIKALERE DER FREMMØDER LØRDAG
Kategorier
Politik

Læserbrev – skoleoprør fra midten

I dagens Randers Amtsavis har byrådsmedlem Mogens Nyholm et læserbrev om folketingsgruppens dugfriske udspil på folkeskoleområdet.

Læs læserbrev – tryk her

Kategorier
Politik

Valgtilforordnede søges

Randers kommune søger valgtilforordnede til kommunevalget den 16. november. Kommunen har bedt partierne om at bidrage til flere borgere meldes til. Kommunen beder om hjælp hertil.

Så har du lyst til ar blive valgtilforordnet, så kontakt formand Søren Mikkelsen på tlf. 2169 7406 idag en hurtigst muligt.

De valgtilforordnede opgave er at sikre valghandlinger foregår korrekt.

I løbet af valgdagen kan du som hjælper komme til at løse opgaver som at:

  • modtage valgkort.
  • udlevere stemmesedler.
  • sørge for, at vælgerne lægger stemmesedlen i den korrekte stemmeurne.
  • stemmesedlen ikke tages med ud af valglokalet.
  • kontrollere, at stemmerummene er klar til den næste vælger.
  • at der ikke er skrevet noget på plakater eller andetsteds i stemmerummene.

Herudover skal du naturligvis også deltage i optællingen af stemmer.

Du modtager diæter for din gode demokratiske indsats, ligesom du bespises på valgdagen.

Giv dit bidrag til demokratiet – bliv valgtilforordnet
Kategorier
Politik

To B-møder i næste uge

I ugen der kommer, er der to møder i den lokale radikale kreds. Begge møder er i kommunevalgets tegn.

Første møde er tirsdag den 17. august. Her mødes, den af generalforsamlingen nedsatte valgstyregruppe. I valgstyregruppen for radikale i Randers kommune sidder Karin Blach, Rebecca Marie Johansson, Dan Løvkvist, Tom Brøcher Jakobsen, Hans Toftdahl, Poul Rubach, Søren Mikkelsen og Mogens Nyholm.

Valg relaterede punkter er på dagsordenen. Vigtigste punkt er udkast til B-valgprogram og B-visioner. Grundet Corona er valgprogram proces denne gang centraliseret til valgstyregruppe. Normalt udarbejdes udkast i et dagsseminar, ca. halv år før valget.

Centraliseringen forsøges imødegået ved gennemførelse af et valgprogrammøde, hvor valgstyregruppens program-udkast præsenteres, for såvel byrådskandidater og menige medlemmer. Bemærk, det er et udkast, som der selvfølglig kan justeres på.

Valgprogram-mødet afholdes på næste lørdag. Altså lørdag den 21. august. Mødet afholdes i Fritidscentret fra kl. 10.00 og nogle timer frem. Lokale nummer læses på skærm i Fritidscentrets indgang. Alle medlemmer er velkomne.


Der bydes på et rundstykke og en kop kaffe til de morgenfriske radikalere.
NB. Kunne du tænke dig at blive valgtilforordnet ved kommunevalget kontakt lokalformand Søren Mikkelsen. Sørens telefonnummer ses under kontakt, her på siden. Kommunen oplyser, at der mangler folk til dette.

Rundstykke og B-kaffe serveresKategorier
Politik

Budget snakke begynder snart

Lige om lidt skal Randers Byråd igen forhandle budget. Den 2. september er byrådets partier indkaldt til budgetseminar.

På budgetseminaret giver forvaltningen, anført af kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, en status på Randers kommunes økonomi, udfordringer og muligheder. Både drift, anlæg og udvikling gennemgås.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

Før budgetseminariet ved vi allerede, at økonomiaftalen, mellem kommunernes interesseorganisation KL og regeringen, ikke er kommunerne venlig stemt. Det er klart en indikator på, at det bliver intense og svære budgetforhandlinger, hvor forbrug af hver en krone bliver vendt.

Kort fortalt. Økonomiaftalen mellem KL og regeringen indeholder bl.a. rammer for service- og anlægsudgifterne samt målsætninger for kommunernes skatteudskrivning. Det skal bemærkes, at aftalerne indgås for kommunerne under ét.
I den sammenhæng skal repeteres, at vi jo har skattestop hos kommunerne. Kommuner kan ikke skrue på skatteknappen. Indtægtsstop i kommunerne er anden anden måde at udtrykke det på.

Økonomiaftalen giver et løft i den kommunale velfærd med 1,5 milliard kroner. Her er det værd at huske på, at fordelingsnøglen til Randers kommune blot er 1.7 procent. Altså groft sagt, så gives der kun et et individuelt løft til vores kommune på ca. 25 millioner kroner. Med det udgiftspres, der kendetegner Randers kommune, kan det konstateres, at Økonomiaftalen mellem KL og regeringen ikke giver megen nød og udviklingshjælp til os, så at sige.

Vi, der til dagligt sidder tæt på økonomien, ved godt, at der er økonomiske udfordringer flere steder i vores kommunale økonomi. F.eks. på handicapområdet, hjælpemidler, de udsatte børn og voksne. På folkeskoleområdet vil en kapitalindsprøjtning være på sin plads, og i den sammenhæng skal Specialskolens behov også anføres. Andre områder kunne tillige nævnes.
På anlægsdelen kunne flere anlægsbehov nævnes, tænk blot på fjordforbindelse (her skal påpeges, at kommunerne ikke har lånemulighed til de store anlægsprojekter; den mulighed blev tæmmet efter Brixtoftes eskapader i Farum Kommune). Her vil jeg nøjes med at gå i helikopterhøjde og pege på, at FNs (IPCC) netop udkomne Klimarapport og prognose uvilkårligt giver økonomiske udfordringer, her hos os. Udfordringer både i og uden for Randers by. Den udfordring kan byrådet, med god fornuft og rettidig omhu, lige så godt begynde at tage fat på, nu. Ærlig talt. Det bliver et meget langt sejt klima-træk.

FN (IPCC) varsler mega klimaudfordringer, og dermed følgende oversvømmelser.
For vores børn skyld må byrådet tage fat på klimaudfordringerne, hurtigt.

Nb. Sidste år blev budgettet vedtaget af Radikale Venstre, SF, de konservative og Socialdemokratiet.

På budgetseminariet deltager foruden byrådsmedlem Mogens Nyholm, også lokalformand Søren Mikkelsen.

Mogens Nyholm