Kategorier
Politik

Budgettale

Lad mig begynde med at takke Radikales
forligs-parter: SF, de konservative og
Socialdemokratiet.
Tak for jeres fleksibilitet, vores gode
ligeværdige dialog, og fine resultat. Jeg
vurderer, at det budget vi vedtager i dag,
måske er det bedste budget i storkommunes
levetid.
Udgangspunktet for et godt resultat var jo
også nemmere end nogensinde før, takket
være den kommunale udligningsreform og
sidste års lille skattestigning.
Med det gode økonomisk udgangspunkt, er
vi Radikale meget overrasket over, at vi i dag
beslutter budgettet med stemmetallet 16-15.
Det kan kun skyldes, at de femten har været
for ultimative i forhandlings- situationen.
Altså Venstre, Velfærdslisten, Beboerlisten
og DF.
Sidste år begyndte en ny og mere social
retning. Lad os kalde det et mindre
retningsskifte.
I år er det sociale retningsskifte mere
markant, uden der trædes på den
økonomiske ansvarlighed.
Vores velfærd gives tiltrængte vitaminer,
ligesom vi udvikler kommunen, så vi også
fremover får råd til at give borgerne velfærd.
Og lad det være sagt…
Det er ikke en kunst at bruge penge. Kunsten
er at bruge dem, så der bliver råd til en god
velfærd, så langt øjet rækker.
Lad os så kigge på nogle af de mange positive
træk i årets budget:
 De ældre demografireguleres med 22
millioner kr. næste år, plus området gives
det løse; hjælpemidler mm.
Desuden genåbnes Natcenteret lige om
lidt. Godt den fejltagelse nu rettes!
 Børnene gives tilsvarende 9 millioner kr.
Børnene der vel er vores vigtigste aktiv.
 På børneområdet fjernes besparelserne
på Specialskolen de kommende to år –
ved budgetudkastet sidste år truede en
besparelse på Specialskolen på i alt 8
millioner kroner. Klar Radikal forskel, kan
man roligt sige.
 Dagtilbudsområdet gives et årligt løft på
knap tre millioner kroner.
 Socialområdets store gæld elimineres, det
samme er sket for familieområdet. Godt
socialt træk. Vi reparer nu på tidligere års
fejlslagne politik vis a vis kommunes mest
sårbare borgere.
 Turbinen får penge til, at det herlige
spillested kan fortsætte sit flotte arbejde,
og Randers Teater får penge til deres
spændende anlægsprojekt. Udviklingsprojekt.
 Midtbyen gives 12 millioner kr. de næste
tre år til at blive fremtidssikret. Første
skridt ud af flere. Flere penge må der til; i
årene der kommer.
 Klima og grønne fodaftryk ses i aftalen.
Randers kommune viser et globalt ansvar,
sådan!
 Der gives penge til, at hjælpe flere unge
til at vælge en erhvervsuddannelse,
der tænkes på at hjælpe unge, der har det
svært i psykken, samt hjælpe børn med
overvægts problemer.
Transport for unge udenfor Randers by er
tillige indtænkt.
 Erhvervslivets forhold er med; dels
gennem Erhverv Randers, dels gennem
infrastruktur projekter – tænker bl.a. på
Havnevejens komme
Landsbyernes udvikling er der også tænkt
på. F.eks. Spentrup og Havndal.
Mange flere gode elementer ved budgettet
kunne nævnes, fx penge til cyklisme, de
gående og bedre indeklima til børnene. Der
er også ting Radikale gerne ville have haft
med i år. Men skulle de medtages, er der
noget der skal ud. Sådan er de økonomiske
love. Sådan er det, når forlig skal skrues
sammen. Sådan er det, når der skal være råd
til både velfærd, så langt øjet rækker.
Indrømmet. Budgettet løser ikke alle sociale
udfordringer. Dem må vi tage fat på i de
kommende år.
Vi skal fortsætte retningsskiftet næste år: For
Radikale Venstre vil især børnene, klimaet og
det grønne stå højt, og selvfølgelig
videreudviklingen af Midtbyen. Og de sociale
udfordringer jeg omtalte lige før.
IGEN
Tak til forligskredsen. Aldrig har Radikale
oplevet så konstruktive og ligeværdige
forhandlinger, hvor det ikke var visse partiers
mandattal, der var styrende for
beslutningsproces og resultat. Nej, hvad der
er godt for kommunen og vores borgere, var
det overordnede pejlemærke. Gid den
tendens fortsætter ved fremtidige
budgetforhandlinger… uanset hvilke partier
der deltager.
Slutteligt. Tak til radikale medforhandlere.
Tak til forvaltning. Tak for ordet.

Kategorier
Læserbreve

Udligningsreformen

Kilde: Social- og Indenrigsministeriet

Udligningsreform – Radikale i Randers er pænt tilfredse

Læserbrev, bragt i Amtsavisen 6. maj 2020, af Morten Kjær Sørensen og Mogens Nyholm

Radikale Venstre i Randers Kommune er tilfredse med den udligningsreform SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Venstre og Alternativet netop har indgået aftale om.

Vi skal have velfærd i hele Danmark. I dag er der for stor forskel på den velfærd kommunerne kan give deres borgere.

Derfor er det indlysende, at meget rige kommuner som f.eks. Gentofte og Rudersdal, må bidrage mere til, at de mindre rige og socialudfordrede kommuner får flere velfærdskroner, at gøre godt med.

Jeg bemærkede, at radikales politiske leder Morten Østergaard, som den første af pressemødets deltagere, fremførte, at hvis den nye udligningsreform skal give mening mht. bedre velfærd i det kommunale Danmark, ja så må servicerammen øges. Godt brølet, og nogle af de øvrige bifaldt dette fine indspil.

Randers kommune er (desværre) værdigt trængende, og reformen giver vores kommune ca. 82 millioner kr. til bedre velfærd og service.

I de kommende budgetforhandlinger er det klart, at lokale radikale (som altid) retter et fokus på, at en pæn del af pengene skal komme vores børns opvækst og skolegang til gode, ligesom der for kommunens sårbare borgere er et efterslæb, der må rettes op. Klima og miljø er også velfærd.

Ros herfra til de fem partier for den indgåede aftale. Et pænt skridt frem for Randers Kommune, er jo bedre end et halvt tilbage.

Kategorier
Læserbreve

Man gjorde en pædagog og et barn fortræd

Læserbrev af byrådsmedlemmerne, Henning Jensen Nyhuus – Socialdemokratiet, Mogens Nyholm – Radikale Venstre, Bjarne Overmark – Beboerlisten.

Statsadvokaten opgiver sigtelserne mod med den medarbejder, der var sigtet for seksuelle overgreb mod et barn i Børnehuset Stjernehuset her i Randers Kommune.

Vi har læst sagens akter og kan kun få samme konklusion, nemlig at sigtelserne er, og har altid været, åbenlyst grundløse. Statsadvokatens vurdering er kun rosværdig.

Vi må også konkludere, at forvaltningens ageren i den her sag er dybt bekymrende og langt fra gældende regler, og det i sig selv bør få personalemæssige konsekvenser i den implicerede forvaltning.

Mht. medarbejderen skal pågældende selvfølgelig have lov til at fortsætte jobbet på sin nuværende arbejdsplads, hvis det er det pågældende ønsker. Det er jo en uskyldig person vi har med at gøre, og så skal personen også behandles som sådan.

Vi må også konstatere, at forvaltningens ageren i denne sag hverken gavner medarbejderen(es) eller barnets tarv, og det er uacceptabelt.

Kategorier
Indlæg

Svømmebadet er på dybt vand…men det tysses ned

Læs mere på menuen Politik, og undermenuen Radikales Byråds-arbejde

Kategorier
Indlæg

Uprofessionelt, Bjarne Overmark

Tjek Menuen Sidste nyt, og undermenuen Indlæg –  og læs læserbrevet med overskriften Uprofessionelt, Bjarne Overmark.

Kategorier
Indlæg

KMD sag: Statsforvaltning er nu kommet med sin juridiske afgørelse

I sommer sendte Radikale Venstre en klage til Statsforvaltningen omkring Raders Kommunes håndtering af KMD sagen.

Tre spørgsmål blev stillet:

1) En klage vedr. lovligheden af finansiering af KMD sagens udgifter
2) En  klage vedrørende kommunens håndtering af Randers Amtsavis` ønske om aktindsigt i sagen, som blev overskredet med næsten 1½ måned i forhold til lovgivningens krav.
3) En klage vedr. om det er ok, at lade det konsulentfirma, der lavede KMD rapporten,  også at rådgiver  Randers Kommune omkring Amtsavisens ønske om aktindsigt. Altså et habilitets spørgsmål.

Stasforvaltningen udtaler, at den har den opfattelse, at Randers Kommune ikke har handlet i strid med regler, hvis statsforvaltningen påser.

Radikale Venstres byrådsmedlem Mogens Nyholm giver følgende kommentar til KL´s eget blad dknyt:
“Min kommentar til den strengt juridiske afgørelse lyder: Skyld og uskyld findes jo ikke uden for lovens paragraffer. Anstændighed og moral er den store taber i denne sag, hvor juraens bogstaver åbenlyst foruretter de moralske og etiske principper. Radikale Venstre afventer nu statsforvaltningens afgørelse omkring mail-korrespondencen mellem Randers borgmesteren og KL’s juridiske chef, som er det klart alvorligste klagepunkt i den her sag.”

Flere radikale kommentarer gives utvivlsomt når mail-sagen kommer op i byrådssalen.