Kategorier
Politik

Budget Randers kommune – udfordring nr. 4

Trekløverskolen er en kommunal specialskole er for elever med behov for specialpædagogiske tilgange for at kunne udfolde deres læringspotentiale. Trekløverskolen har tre afdelinger fordelt på tre adresser, nemlig Blommevej 50, Borup Byvej 14 og Støvringgårdvej 43.

Radikale vil kæmpe for Trekløverskolens elever.

På Trekløverskolens hjemmeside læses følgende om elevgrupperne: “Eleverne på Trekløverskolen har det til fælles, at de alle placerer sig langt under normalområdet i forhold til funktionsniveau og derfor har behov for specialpædagogiske tilgange for at kunne udfolde deres læringspotentiale.

For alle eleverne er problematikkerne kendetegnet ved at være vedvarende, indgribende og afgørende for funktionsniveauet” citat slut.

I fremlagte budgetforslag lægges der op til at Trekløverskolen skal spare ca. 6 millioner kroner. Skolen er i radikal optik allerede presset på økonomien. I de seneste fire år har Radikale Venstre i Randers kommune været en del af budgetkredsen. I alle nævnte år har der ligget truende besparelser, på det der i dag hedder Trekløverskolen; som tidligere kaldtes Randers Specialskole. I alle år har Radikale Venstre haft held til at få fjernet de truende besparelser i samarbejde med alliancepartnere.

I basisbudgettet lægges der igen op til at Trekløverskolen skal spare de 6 millioner kroner varigt. Det giver utryghed hos de ansatte at nævnte besparelse ligger i basisbudgettet, og besparelsen er en ommer.

Radikale Venstre i Randers kommune vil igen slås for eleverne på det der i dag hedder Trekløverskolen. Elevernes behov for socialpædagogiske tilgange kræver professionelle medarbejdere. Kræver tillige at besparelsen på 6 millioner ikke implementeres.