Kategorier
Politik

Budget Randers kommune – udfordring nr. 2

Randers Byråd skal forhandle næste års budget nu på torsdag. I de kommende dage vil Radikale Venstre i Randers kommune kort gennemgå de største udfordringer, set fra Radikale Venstres side.

Først præsenteres dagens udfordring visuelt, og dernæst gives en kort analyse af udfordringen:

Udfordring 2 – den handler om at bedre fremtidens velfærd i Randers kommune

Randers kommune indtager en trist næstsidste plads med hensyn til antallet af mennesker der er på overførselsindkomst i aldersgruppen 16 – 66 årige. Forstået på den måde, at der kun er en kommune i Danmark, hvor der er flere på overførselsindkomst – på dagpenge, kontanthjælp, efterløn mm. I Randers er der 10,08 procent på overførselsindkomst i den arbejdsdygtige alder. Der er mange forklaringer på Randers` status, og en af dem er historik.

Sagen er forenklet sagt den, at jo flere blandt de 16 – 66 årige der har lønindkomst jo bedre velfærd vil en kommune kunne give sine borgere. Det er jo sådan, at folk i arbejde tjener flere penge, og betaler derfor mere i kommuneskat; som finansierer vores velfærd og serviceniveau. For Randers kommune og byråd er udfordring nummer to alvorlig, og må håndteres.

Hvis byrådet lykkes med at nedsætte andelen af mennesker på overførselsindkomst med blot 0,01 procent vil der blive 10 millioner kroner til mere velfærd. Altså kunne vi komme ned på 10.5 procent i antal på overførselsindkomst vil der skabes 30 millioner til vores velfærdsservice osv.

Randers byråd må have fokus på udfordringen. Ikke kun af skattemæssige grunde, men især af menneskelige grunde. For det at have et arbejde og dermed bedre lønindkomst giver selvfølgelig mulighed for et bedre liv for borgerne og familierne.

I tiden der kommer må der trækkes i flere håndtag. Altså flere forvaltninger må bringes i spil. Lige fra de forvaltninger der har med børn at gøre til socialområdet. Ja selv Miljø og teknik og Erhverv og plan skal spille med. Sidstnævnte forvaltninger gennem deres lokalplanlægning; i by og på land. F.eks. Vil Byen til Vandet tiltrække borgere, som kommer til at bidrage fint til kommunens fælleskasse… i parentes bemærket går det forrygende med hensyn til salg af Byen til Vandets arealer, etape 1, hvor der meldes udsolgt langt hurtigere end forventet. En god nyhed for alle.

Radikale Venstre i Randers kommune har ideer, som kan bidrage til udfordring 2 håndteres bedre end i dag. Dem bibringer vi ved torsdagens budgetbehandlinger. Den her udfordring handler bl.a. om at give en hjælpende hånd til borgere, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet – og det er et vigtigt fokuspunkt.