Kategorier
Politik

Dagsorden Generalforsamling år 2023

Indkaldelse til generalforsamling.

Radikale Venstre, Randers d 19/4-2023, kl 19-2130.

Vi mødes foran Laksetorvet 3. kl 1850

1: Valg af dirigent.

2: Godkendelse af dagsorden.

3: Formandens beretning.

4: Fremlæggelse af årsregnskab.

5: Valg til bestyrelsen, på valg er: Rebecca Johansson, Søren Mikkelsen, Poul Rubach.

6: Valg af kasser, Tom Brøchner modtager genvalg.

7: Valg af revisor, Per Adelhart modtager genvalg.

8: Valg af suppleanter til bestyrelsen.

9: Valg af delegerede til Landsmøde og Region

10: Valg af kandidat til folketinget.

11: Lidt aktuel politik.

12: Indkomne forslag/ eventuelt.

Info om et nyt spændende Randers projekt ”Biosfæren” v/ Ole Bach. (Se længere ned på hjemmesiden)

Der vil være kaffe og vand.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d 12/4-2023.

I er velkomne til at tilmelde jer til undertegnede.

Mvh.

Søren Mikkelsen

Mail: csm914@hotmail.com

Byrådsmøde nu på mandag