Kategorier
Politik

Ny politisk leder i den nye B folketingsgruppe

Anne Sofie Carsten Nielsen blev genvalgt til Folketinget. Imidlertid har hun frabedt sig, at forsætte som politisk leder for landsniveauet.

Nyvalgt til den meget vigtige post er Martin Lidegaard. Vigtigt at folketingsgruppen nu finder fint trav, og gid den nyvalgte formand gives god støtte, tillid og en portion ydmyghed fra de øvrige seks folketingsmedlemmer. Det værste der kan ske for vores landspolitiske niveau er, om de syv valgte alle ser sig som lederen – det vil være fatalt for partiet, og for lokalforeningerne.

Martin Lidegaard er en meget erfaren politiker, der har de gode egenskaber, at han er seriøs, besidder velfunderet viden, er saglig (en uddøende politisk race, smil), og kendetegnes ved gode pragmatiske egenskaber. Han kan blive en rigtig god politisk formand for partiet – men succes kræver omgående stærk holdånd og positivt samspil i vores/radikales blødende folketingsgruppe. Nu er de kun syv… det må kunne lade sig gøre, smil.

Tilykke til alle valgte folketingsmedlemmer skal lyde herfra. Tilykke til Marin Lidegaard med posten.

Radikale er fra 1905. Partiet har masser af rødder. I lige linje fra Viggo Hørup frem til netop fratrådte Marianne Jelved. Tak for indsatsen, Jelved.
Vi radikale kan rejse os, men det kræver consensus og fælles tråd hos landspolitikerne om missionen skal lykkedes. Vis Hørup og Jelved den respekt og ære, kære folketingsgruppe.

Nyvalg politisk leder, Martin Lidegaard