Kategorier
Politik

Operation Afbureaukratisering

Radikale Venstre i Randers kommune vil unødvendigt bureaukrati i kommunens forvaltninger og institutioner til livs. Vi indstiller en ambitiøs sag herom på førstkommende byrådsmøde – i september måned.

Vi ønsker vores medarbejdere bruger mere af deres tid på nærhed og omsorg, ja mere tid på kerneydelserne. Selvfølgelig kan alle dokumentationskrav, regler og kontroller ikke afskaffes – nogen vil vi fortsat need to have. MEN i mange forvaltninger er der klart mulighed for saneringer og elimineringer af papirvældet. Læs B-forslaget – tryk nedenstående, hvor forslaget motiveres yderligere.

OBS. Det er vigtigt relevante interessenter medinddrages – herunder medarbejdere på gulvet, hvilket fremgår af radikales udspil. Altså pædagogerne, lærerne, hjemmehjælperne m.fl. skal bidrage til unødvendigt bureaukrati elimineres. De ved hvordan “græsset gror”.
HUSK OGSÅ PÅ, at forslaget også handler en hverdag med tid og nærhed til borgerne, og mindre stress for de ansatte.

Børn skal gives tid til mere voksenkontakt
Børn skal gives tid til mere voksenkontakt – det handler B- forslaget også om.