Kategorier
Politik

Vi Radikale kæmper for svømmehallen i Nordbyen

Radikale Venstre kæmper for svømmehallen i Nordbyen. Den har været lukket i nogle år grundet vandskade.

I Randers Amtsavis i denne kunne følgende læses citat: “Hvis svømmehallen på Nørrevangsskolen, der har været lukket siden 3. juli 2019 på grund af en vandskade i tagkonstruktionen, skal genåbnes for brugerne, lyder regningen for Randers Kommune på cirka 12 millioner kroner.

På grund af en voldgiftssag mellem Randers Kommune og det entreprenørfirma, der skulle reparere taget, har det ikke været muligt at renovere bygningen, inden sagen var afgjort. Voldgiftsnævnet afsagde først dom i sagen sidste år i september” citat slut.

Radikales byrådsmedlem udtaler til avisen , at han er rystet over sagen, og radikale nu tager den op i Randers Byråd. Nordbyen og Nørrevangsskolen skal have deres svømmehal tilbage, påpeger byrådsmedlem Mogens Nyholm.

I dagens Randers Amtsavis følges der op på artiklen om svømmehallen, og avisen spørger flere interessenter herom , og i artiklen giver bl.a. RGFs Torben Kjeldsen 100 procent opbakning til Radikales indspil om svømmehals problematik.

Se dagens artikel: TRYK HER.

Bestyrelsesmedlem for Radikale Venstre i Randers kommune Britt Grøndal Bertelsen, der tillige er medlem af Nørrevangsskolen skolebestyrelse, er meget tilfreds med, at der nu sættes fokus på genåbning af skolens svømmehal. Den må åbnes hurtigst muligt, pointerer Britt nøgternt. Det har ikke bare skolen, men hele området brug for. Ja det handler også om sundhed og fritidsliv, som byrådet jo har så meget fokus på, slutter bestyrelsesmedlemmet.

Britt finder det vigtig at svømmehal genåbnes hurtigt
Indgang til nedlukket og misvedligeholdt svømmehal