Kategorier
Politik

Generalforsamling del 2 – Steenberg was here

Forleden afholdt Radikale Venstre Randers kommune en velbesøgt generalforsamling. Tillidsposter blev uddelt og lokale radikalere havde dialog med folketingsmedlem Andres Steenberg fra Aarhus.

I første udgave af generalforsamlings referatet læses om uddeling af person-tillidsposterne, nu gives et kort skriv om den fine dialog lokale medlemmer havde med Andreas Steenberg.

Andreas indledte med at tale om udsatte børn, og gode tanker omkring at vi skal have alle med i fællesskabet. Under mødet blev bl.a. folkeskolen vendt, miljø, natur og klima samt den ulykkelig krig i Ukraine.

Især ordene om de udsatte børn, og for den sags skyld de socialt udsatte borgere, blev der en god og meget nuanceret dialog om. Både udfordringer og løsninger kom på bordet.

Flere medlemmer spillede ind med fine indlæg om de konkrete udfordringer, der er omkring de udsatte børn, ligesom medlemmerne rosværdigt også kom med konkrete indspil om livets udfordringer for de udsatte voksne. Andreas fik virkelig nyttig viden på mødet, som folketingsmedlemmet kan tage med i sit videre landspolitiske arbejde.

Et løsningsalternativ i denne her sag er nye landspenge, betonede det lokale byrådsmedlem Mogens Nyholm. Det et jo ikke alene et problem i Randers kommune vi har med at gøre… det er reelt en mega økonomisk udfordring i hele landet.

Klart et radikalt møde også kommer ind på skoleområdet, som jo også er en del af løsningen, når vi taler om at få alle med i fælleskabet.
Klart er det også, at i den sammenhæng vil de aktuelle udfordringer der ses på lokale Randers Specialskole blive en del af dialogen. Og det blev de også. I øvrigt en skole vi lokale radikale har kæmpet for budgetmæssigt de seneste år.

Selvfølgelig blev lokale Klimabro vendt, hvor vi lokale italesatte, at Randers har berettiget krav på statsstøtte, på samme måde som den massive støtte Aalborg gives til en ny Limfjords bro.

Afslutningsvis skal nævnes at krigen i Ukraine blev vendt, og i den sammenhæng blev fremtidig energiforsyning for Danmark et tema. Danmark skal gøres uafhængig af Putins Rusland, og følgelig bliver mere VE energi forsyning et særdeles vigtigt fokusområde og sats, påpegede Steenberg…. det bliver Randers kommune så også en del af, hvilket vi allerede er.

Tak til Andreas Steenberg, fordi han i sin travle hverdag tog sig tid til at kigge forbi Randers, barndommens gade.

Andreas Steenberg  kiggede forbi
Steenberg kiggede forbi