Kategorier
Politik

Byrådsmøde i morgen

I morgen afholdes der igen byrådsmøde. Mødet begynder kl. 16.00,; og herligt er det, igen at kunne skrive på Randers Rådhus.

I alt er der 26 dagsordenpunkter. TRYK HER

Radikale Venstre indstiller et punkt vedrørende lokalplaner og daginstitutioner for de mindste børn. Enkelt sagt går B-forslaget ud på, at fremdrift af lokalplaner og pasningsmulighederne for de mindste børn skal balancere som skålene på en vægt. For at sikre plads-kapaciteten hos de mindste børn imødekommer lokalplaners fremdrift og dermed følgende øgede børnetal.
Vi Radikale foreslår, at byrådet nu orienteres løbende, så byråds-overblik haves, og vi dermed undgår forældre ikke kan få passet sine børn i nærområdet. Vi ser allerede problemer omkring skitserede problematik i Dagtilbud Sydøst.

Ydermere. Der må ikke blive forlangt mellem hvor forældre bor, og der hvor børnene kan få en institutionsplads. Nb. Det her forslag handler faktisk også om, at sikre de 0-5 årige børn møder de jævnaldrende, som de skal gå i skole med så tidligt som muligt. Altså de mindste børn lærer hinanden at kende før skolegang. Det er jo tryghedsskabende og giver bedre overgange til skoletiden.

Byrådsmøde nu på mandag