Kategorier
Politik

Generalforsamling afholdt på bedste vis – fysisk

Endelig blev årets generalforsamling afholdt. Corona satte en stopper for dens afholdelse i april, hvor den normalt afholdes.

Vigtigste nyhed er, at Radikale Venstre i Randers kommune har fået ny folketingskandidat. Morten Kjær Sørensen, Bjerregrav, ønskede ikke genvalg. Tak til Morten for den fine Radikale indsats.
Ny folketingskandidat for radikalere i Randers kommune er Dan Løvkvist fra Randers. Tillykke til Dan.

Tidligere havde Radikale to folketingskandidater. Tom Brøcher Jakobsen er også fratrådt, og skal ikke erstattes. Stor tak til Tom for indsatsen ved de seneste folketingsvalg.

Dan Løvkvist er ny folketingskandidat

Formand Søren Mikkelsen, Gjerlev, formandstale var særdeles positiv. Formanden meddelte, at Radikale i Randers kommune har haft rigtig god indflydelse i Randers byråd de seneste par år.

Formanden nævnte bl.s: Midtbyens fremtidssikring, fjernelse af boligbyggeri ved Regnskovens baghave, kamp for større tryghed til de ældre, fjernelse af besparelser for specialskolerne, landsbyerne er sat på dagordenen (senest gennem vores opråb om, at landområderne skal gives bedre muligheder for fællesskabets hjælp til klimasikring).

Formanden er glad for den ældreundersøgelse lokale radikale fik iscenesat sammen med andre af byrådets partier. Formanden er også tilfreds med indførelsen af minimumsnormeringer hos de mindste børn, hvor RV havde en vigtig hånd med hensyn vedtagelsen i byrådet.

Formanden oplyser, at lokale radikale snart er klar med byrådsholdet til kommunevalget til november. Han forventer et sted mellem 15 – 20 kandidater. I løbet af juli forventes det endelige byrådshold offentliggjort. Valgprogram offentliggøres primo august. Både byrådshold og valgprogram offentliggøres lidt senere end normalt. Igen er det Corona, der er skyld i forsinkelse.
Status kommunevalget. RV i Randers kommune er pænt langt i øvrige valgplanlægning. Valgforbund med Kristendemokraterne er indgået for nogen tid siden.

Valgforbund med KD er på plads. På billedet ses RVs og KDs formænd og spidskandidater til det forestående kommunevalg.

Formanden både håber og tror på mandatfremgang ved kommunevalget. Vores gode indsats i byrådet de seneste par år, med særdeles god radikal indflydelse, og flere fine politiske resultater, giver grobund for optimisme, vurderer Søren Mikkelsen (en lokal meningsmåling i Randers Amtsavis for ikke så længe siden , giver valgforbundet RV og KD 2 mandater!). På billedet ses Radikales spidskandidat til byrådsvalget Mogens Nyholm til venstre, og helt til højre ses formand Søren Mikkelsen.

Søren Mikkelsen kunne tillige oplyse, at medlemstallet er nogenlunde det samme, som for et år siden.

I den efterfølgende politiske forhandling drøftedes bl.a. Byen til Vandet, Fjordforbindelse, By – land, kulturtrappen ved Thorsbakke, det kommende kommunevalg, samt andre lokalpolitiske emner. Landspolitik blev også vendt.

NB. Søren Mikkelsen blev genvalgt til formand.