Kategorier
Politik

Dagsorden generalforsamling år 2021

I denne måned afholds årets generalforsamling i Fritidscenteret. Generalforsamlingen afholdes selvfølgelig under hensyntagen til gældende Corona restriktioner. Se dagsorden, tid og sted nedenstående.

Indkaldelse til generalforsamling Radikale Venstre, Randers d 16-6/2021 kl. 19 – 21, Fritidscentret Vestergade 15, Randers C

DAGSORDEN:

1: Valg af dirigent.

2: Godkendelse af dagsorden.

3: Formandens beretning:

4: Fremlæggelse af årsregnskab

5: Valg til bestyrelsen.

6: Valg af revisor og revisor suppleant.

7: Valg suppleanter til bestyrelsen.

8: Valg af delegerede til Landsmøde og Region.

9: Valg af kandidat til regionsrådet.

10: Valg af kandidat til folketinget.

11: Kort om KV21 til nu.

12: Indkomne forslag.

13: Politisk drøftelse, ordet frit, f.eks ideer til KV 21

14: Eventuelt.

Generalforsamlingen afholdes i lokale 11, under hensyntagen til de på dagen gældende coronaregler.

 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse.

I er velkomne til at tilmelde jer til undertegnede.

Mvh. Formand Søren Mikkelsen, 21697406, csm914@hotmail.com