Kategorier
Politik

Radikale Venstres vandforslag sendes til videre behandling

Ved byrådsmødet i går havde Radikale Venstre et beslutningsforslag vedrørende klima, oversvømmelser og truende grundvandsstigninger. I følge GEUS truer både grundvand og overflade vand i Danmark,

Radikale ønsker, at byrådet tager nævnte vandproblematikker op. Dels ved et temamøde forbyrådet, der efterfølgende skal føre til at en handlingsorienteret plan vedtages i byrådet. I processen skal borgere og omverdenen også kobles på.
Som det fremgår af forvaltningens svar på spørgsmålene, er det kompliceret stof, og stor udfordringer der udestår. Det ses at forvaltningen er i godt gang med at håndtere udfordringerne i forskellige regi. Godt.

Det videre arbejde med radikales forslag skal samle trådene, og give et overblik for alle, men især for borgere og vi politikere. Et overblik, der gerne skal føre til gode fremadrettede beslutninger i årene der kommer. Det bliver der i høj grad brug for. Vandtruslerne er kommet for at blive.Et enigt Randers byråd bakkede op om Radikales forslag. Forstået således, at det blev besluttet, at der indledes med nævnte temamøde, og byrådet herefter fastlægger den videre proces.

Læs Radikales indspil i denne sag, samt forvaltningens svarnotat i nedenstående links. Tjek link, og derefter vis.