Kategorier
Politik

Budgettale

Lad mig begynde med at takke Radikales
forligs-parter: SF, de konservative og
Socialdemokratiet.
Tak for jeres fleksibilitet, vores gode
ligeværdige dialog, og fine resultat. Jeg
vurderer, at det budget vi vedtager i dag,
måske er det bedste budget i storkommunes
levetid.
Udgangspunktet for et godt resultat var jo
også nemmere end nogensinde før, takket
være den kommunale udligningsreform og
sidste års lille skattestigning.
Med det gode økonomisk udgangspunkt, er
vi Radikale meget overrasket over, at vi i dag
beslutter budgettet med stemmetallet 16-15.
Det kan kun skyldes, at de femten har været
for ultimative i forhandlings- situationen.
Altså Venstre, Velfærdslisten, Beboerlisten
og DF.
Sidste år begyndte en ny og mere social
retning. Lad os kalde det et mindre
retningsskifte.
I år er det sociale retningsskifte mere
markant, uden der trædes på den
økonomiske ansvarlighed.
Vores velfærd gives tiltrængte vitaminer,
ligesom vi udvikler kommunen, så vi også
fremover får råd til at give borgerne velfærd.
Og lad det være sagt…
Det er ikke en kunst at bruge penge. Kunsten
er at bruge dem, så der bliver råd til en god
velfærd, så langt øjet rækker.
Lad os så kigge på nogle af de mange positive
træk i årets budget:
 De ældre demografireguleres med 22
millioner kr. næste år, plus området gives
det løse; hjælpemidler mm.
Desuden genåbnes Natcenteret lige om
lidt. Godt den fejltagelse nu rettes!
 Børnene gives tilsvarende 9 millioner kr.
Børnene der vel er vores vigtigste aktiv.
 På børneområdet fjernes besparelserne
på Specialskolen de kommende to år –
ved budgetudkastet sidste år truede en
besparelse på Specialskolen på i alt 8
millioner kroner. Klar Radikal forskel, kan
man roligt sige.
 Dagtilbudsområdet gives et årligt løft på
knap tre millioner kroner.
 Socialområdets store gæld elimineres, det
samme er sket for familieområdet. Godt
socialt træk. Vi reparer nu på tidligere års
fejlslagne politik vis a vis kommunes mest
sårbare borgere.
 Turbinen får penge til, at det herlige
spillested kan fortsætte sit flotte arbejde,
og Randers Teater får penge til deres
spændende anlægsprojekt. Udviklingsprojekt.
 Midtbyen gives 12 millioner kr. de næste
tre år til at blive fremtidssikret. Første
skridt ud af flere. Flere penge må der til; i
årene der kommer.
 Klima og grønne fodaftryk ses i aftalen.
Randers kommune viser et globalt ansvar,
sådan!
 Der gives penge til, at hjælpe flere unge
til at vælge en erhvervsuddannelse,
der tænkes på at hjælpe unge, der har det
svært i psykken, samt hjælpe børn med
overvægts problemer.
Transport for unge udenfor Randers by er
tillige indtænkt.
 Erhvervslivets forhold er med; dels
gennem Erhverv Randers, dels gennem
infrastruktur projekter – tænker bl.a. på
Havnevejens komme
Landsbyernes udvikling er der også tænkt
på. F.eks. Spentrup og Havndal.
Mange flere gode elementer ved budgettet
kunne nævnes, fx penge til cyklisme, de
gående og bedre indeklima til børnene. Der
er også ting Radikale gerne ville have haft
med i år. Men skulle de medtages, er der
noget der skal ud. Sådan er de økonomiske
love. Sådan er det, når forlig skal skrues
sammen. Sådan er det, når der skal være råd
til både velfærd, så langt øjet rækker.
Indrømmet. Budgettet løser ikke alle sociale
udfordringer. Dem må vi tage fat på i de
kommende år.
Vi skal fortsætte retningsskiftet næste år: For
Radikale Venstre vil især børnene, klimaet og
det grønne stå højt, og selvfølgelig
videreudviklingen af Midtbyen. Og de sociale
udfordringer jeg omtalte lige før.
IGEN
Tak til forligskredsen. Aldrig har Radikale
oplevet så konstruktive og ligeværdige
forhandlinger, hvor det ikke var visse partiers
mandattal, der var styrende for
beslutningsproces og resultat. Nej, hvad der
er godt for kommunen og vores borgere, var
det overordnede pejlemærke. Gid den
tendens fortsætter ved fremtidige
budgetforhandlinger… uanset hvilke partier
der deltager.
Slutteligt. Tak til radikale medforhandlere.
Tak til forvaltning. Tak for ordet.