Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Generalforsamling 2018

 

5. Hans Toftdahl
Formand Toftdahl indkalder til generalforsamling

Årets generalforsamling bliver tirsdag  den 24. april kl. 19.00.
Sæt kryds i kalenderen, så mange radikalere samles på dagen. dagsorden, sted mm oplyses senere.

Gode hilsner

Hans Toftdahl
Formand