Kategorier
Byrådet Politik

Hård dag på kontoret

Byrådet havde en hård dag i går
Byrådet havde en hård dag i går

Byrådet var indkaldt til formøde kl. 15.00 i går. Kl. 16.00 begyndte  selve byrådsmødet og kl. ca. 23.00 kunne medlemmerne gå hjem.

På mandagens byrådsmøde var der flere større sager.

Først og fremmest var der sagen om Familieafdelingen, hvor der lægges op til en besparelse på 23 millioner kroner. Og det i en tid hvor Familieafdelingen ikke overholder lovgivningen, samt 4 påbud er givet fra Arbejdstilsynet grundet dårligt arbejdsmiljø.
Forud for mødet har Radikale Venstre iscenesat modstand mod besparelserne. Det handler jo om udsatte og sårbare børn, som byrådet har ansvaret for får en tålelig barndom og opvækst. Desværre har Venstre og DF endnu ikke meldt klart ud om at børnene skånes. Radikale vil holde fanen højt i denne sag.
Radikale mener byrådet har det største ansvar for problemerne på området grundet for lave økonomiske bevillinger.

Vindmølleplanen blev revideret; knap så grøn en plan som før, men den kan lige gå an. Radikale Venstre støttede bl.a. at Binderup møllerne skrinlægges. Simpelthen fordi byrådsflertallet har behandlet den sag så amatøragtigt, at det er bedst de gode folk i Binderup og omegn  nu får fred i sindet. Flere mølleprojekter kan planlægges i fremtiden og det er vigtigst, og der gives nu bedre hensyn til naboerne til møllerne.

Den sidste sag der skal kommenteres her er Hal 4. Sagen sendes nu til budgetforhandlingerne, hvilket Radikale Venstre ikke har nogen indvendinger imod; alt kan jo i princippet sendes den vej. Om en ny Hal 4 vedtages afgøres så under budgetforhandlingerne til efteråret.
Derimod mener Radikale Venstre, at det er forkert planlægningen for Hal 4 nu igangsættes. Det er vi simpelthen ikke nået langt nok til at kunne gøre lige nu. Der er stadigvæk for mange sten på vejen; bl.a. omkring økonomi.

Hvad Radikale Venstre mener omkring en ny hal 4 etablering afgøres først når alle sten er vendt…og det er de som nævnt langt fra i skrivende stund.

Red.