Kategorier
Byrådet

DF Randers anvender røgslør for at snyde vælgerne

Er en aftale stadigvæk en aftale hos Frank
Frank Nørgaard og DF begår løftebrud på løftebrud – derfor er det nødvendigt at anvende redskabet Røgslør

Ved byrådsmødet i går blev budgetprocedure for budget 2017-2020 vedtaget.

Radikale Venstre stemte for budgetproceduren, der betyder at rammebesparelser er vejen der følges. Radikale Venstre havde hellere set en fifty fifty ordning,, som Mogens Nyholm formulerede det. Forstået således, at der laves rammebesparelser for halvdelen af spareforslaget og den anden halvdel skulle findes ved et sparekatalog (40 millioner kroner i  år 2017 stigende til 121 millioner kroner i år 2019)

Budgetproceduren viser hvordan budgetproces tænkes at skulle foregå, men man kan altid trykke på nogle knapper og lave om, hvis et flertal vil dette… derfor vælger vi at stemme for i dag.
Radikale Venstre går til budgetforhandlingerne med et klart krav om en mindre skattestigning – ala la den vi fremførte i vores fællesbudget med SF ved budget 2016-2019. Der er brug for øgede indtægter, hvis der skal have en økonomi i balance. Bl.a. vores børn  og Familieafdelingen trænger til et løft.

Randers Kommunes økonomi er stadigvæk sårbar, at en undladelse af denne indtægtsforøgelse vil betyde kommuneøkonomien vil bløde, og det vil gøre mere ondt end loven tillader hist og pist. Helt konkret kan det nævnes at familieafdelingen ikke overholder lovene i dag. Det er ikke familieafdelingens og forvaltningens skyld – det er budgetflertallets skyld (V+DF+A).

Dygtige Sammen blev vedtaget. Det er en plan for skoleområdet, som Radikale Venstre støttede. I ordførertalen advarede vi om for meget detailstyring og kontrol. Vi har tillid til skolens ledere og medarbejdere , og tror på de selv bedst styrer “skoleskibet”, og de skal have god  frihed til at lægge kursen til at nå opstillede overordnede og politisk fastlagte mål. Bemærk der står OVERORDENDE, vi vil ikke være med til politisk detailregulering og kontrol.
Radikale Venstre vil give skolerne ro og fred til at gøre deres arbejde, uden unødvendig politisk indblanding. Det har vi sagt før, det siger vi igen og igen.

Mogens Nyholm sluttede af med at sige “Dygtige Sammen” kun er et papir. Børns udvikling og dannelse foregår ude på skolerne. Det er en fælles opgave for Skole, Personale, Elever, Forældre og omverdenen at nå i mål…

Ved de seneste byrådsmøder har Dansk Folkeparti benyttet enhver lejlighed til at tale om flygtninge og migranter, uanset emnet  intet har med sagen at gøre. Det gjorde DF også i går. Taktikken lægges vel for ad den vej at lægge røgslør for alle de løftebrud partiet begår i byrådssalen. Som Mogens Nyholm sagde i går, så er det jo utallige løftebrud DF har gjort i de seneste  par år, når det medtænkes hvad de lovede eksempelvis de ældre og børnene under valgkampen i 2013.
Jo flere løftebrud DF laver over for borgerne i kommunen jo mere skinger bliver deres tone mht. flygtningeudfordringen. Selvfølgelig med det formål at fastholde de vælgere, som DF både i tide og utide begår løftebrud imod…men hvor længe holder den taktik. Hv
or længe kan de sløre udsynet for vælgerne med denne let gennemskulelige taktik? Hvor lange lader danskerne sig snyde?

Samme tendens ses i øvrigt også på den landspolitiske scene…

Red.