Skolestruktur desværre vedtaget

Mogens Nyholm ved Havndal Skole, som nu desværre mister sin overbygning.

Mogens Nyholm ved Havndal Skole, som nu desværre mister sin overbygning.

Byrådsmødet i aftes endte med en vedtagelse af fremlagte skoleudspil. Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stod bag vedtagelsen.

Under behandlingen af sagen havde VAO travlt med at beskyde bla. Radikale Venstres udspil, men knap så travlt med at svare på spørgsmål stillet til dem, eller gøre sig overvejelser over den flove proces, hvor forvaltningen har markedsført forslaget, mens VAO byrådsmedlemmer har siddet i skyttegrave og lyttet med. Møde borgerne ville de ikke, heller ikke i går hvor kun et fåtal af borgere blev lukket ind i salen, hvor hele to vagter var hidkaldt for at holde styr på “mågernes” vingesus.

Radikale Venstre beklager vedtagelsen. Der er intet der tyder på at en god skole nu bliver bedre, tværtimod.
Vi fremlagde vores eget udspil, som visse folk i VAO øjensynligt har læst bedre end forældres høringssvar. Især  faldt VAO over vores forslag om at gå fra klassetildeling til elevtildeling. Her gik VAO-flertallet i struben på radikale, og tordnede at det ville lukke de mindste skoler. Passer nu ikke, for i vores forslag gør vi den implicitte antagelse, at grundtilskud er en del af løsningen, som netop skal  sikre levedygtige skoler hele vejen rundt.

Fem skoler lukker nu.  Overbygningsskoler indføres, hvor især Sydbyen straffes med en mega-overbygningsskole. Og det til trods for al forskning viser, at  det er det forkerte håndtag at gribe til. Suk og ak. Undersøgelser viser det vil gøre skolevæsenet dyrere og børnene lærer mindre!! Men det lukker flertallet øjnene for.
Ærgerligt VAO ikke læste og forstod forældrenes høringssvar, for så havde de droppet skoleudspillet. Forældrene serverede nemlig fantastiske høringssvar, der i den grad satte forvaltningens og Ernst & Youngs udspil fuldstændig skakmat, og viste en anden vej må følges.

Skoler lukkes, men de kan stadigvæk genopstå. Som Mogens Nyholm sagde i aftes, så skal de nu lukkede skoler selvfølgelig have muligheden for at blive til friskoler, hvis de vil. Det må være den danske model.

Da skolekvalitetsprocessen blev skudt i gang blev der talt om syv bærende principper. Vi kan konstatere, at det endte med at blive syv svævende principper. Ingen kurs, ingen retning ingen plan. Det hele endte med at blive et kludetæppe, hvor sognerådspolitik var den nål der slutteligt  broderede det hele sammen.

Den 12. januar er en trist dag for vores børn og deres fremtid.

Udgivet i Byrådet, Det Radikale Venstre i Randers kommune, Politik, Skolestrukturdebat 2014