Forvaltning har desværre iscenesat hemmelighedskræmmeri

Moralsk morrads er det Dansk Folkeparts er det noget Frank Nørgaard og DF bryder sig om?

Moralsk morrads og hemmeligheder for politikerne –  er det noget Frank Nørgaard og DF bryder sig om?

Radikale Venstre i Randers Kommune har i dag udsendt en pressemeddelelse vedr. skolestrukturdebat. Årsagen er den at en indtil i dag ukendt mail er kommet på den politiske dagsorden. Mailen afslører urent trav og uhæderlig forvaltningsskik. Læs tekst nedenstående, eller tjek indslaget på TV 2 Østjylland tirsdag aften: Tryk her

Hvor længe kan et byrådsflertal have tillid til fremlagte arbejde og anbefalinger?

Hemmelighedskræmmeri blev iscenesat af forvaltningen

I de seneste måneders debat om skolestrukturen i Randers Kommune har det været et tilbagevendende tema, at forvaltningen ikke har villet udlevere de beregninger, som ligger til grund for det forslag, der indtil videre stadig er flertal for i byrådet. Begrundelsen har været at det private konsulentfirmas forretningshemmeligheder skulle tilgodeses. Dette er blevet bakket op af borgmesteren.

Jeg har siden februar 2013, altså i næsten 2 år, ved adskillige lejligheder bedt om at få udleveret de bagvedliggende beregninger og regneark til skolestruktur udspillet, så rapports resultater og forudsætninger kunne kontrolleres og efterprøves.

I februar 2013 blev mit ønske afvist. I 2014 har forvaltning og borgmesteren flere gange afvist nye begæringer om at måtte se de omtalte beregninger med den begrundelse, at det er forretningshemmeligheder for Ernst & Young, og at disse oplysninger derfor ikke kunne fremlægges for byrådets medlemmer.

Ved grundig granskning af det omfangsrige materiale med mails mellem Ernst & Young og kommunens medarbejdere, som langt om længe er blevet lagt ud på kommunens hjemmeside, får man sig endnu et pænt stort chok i denne sag. Det viser sig nemlig, at det er kommunens egen forvaltning, der har bedt Ernst & Young om at skrive til kommunen, at beregninger m.v. er hemmelige og derfor ikke kan udleveres til politikerne i Randers Byråd. Og dermed gav Ernst & Young forvaltningen det grundlag som de åbenbart følte de havde brug for, for at afvise min forespørgsel.

Den 5. februar 2013 sendte skolechef Torben Bugges nærmeste medarbejder følgende mail:

”Hej (EY konsulent!)

Kan du i løbet af i dag forfatte fem linjer om, at I ikke udleverer jeres regneark, baggrundsberegninger m.v. til offentlig brug i forhold til de aftaler, I indgår med jeres samarbejdspartner, således at vi har dette at læne os op ad. Baggrunden er, at vi har en politiker som kræver at få alt jeres baggrundsmaterialer udleveret dvs. exelark m.v.” ”Tak for hjælpen ” Citat slut.

Samme dag modtager forvaltningen en mail fra Ernst & Young, hvor man som den gode leverandør imødekommer bestillingen. De skriver bl.a.: ”Ernst & Young [er] underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten betyder, at vi ikke kan udtale os om analysen, herunder at vi ikke kan udtale os om analysens konklusioner og præmisser ligesom vi ikke kan udlevere baggrundsinformationer”, og videre at ”de anvendte modeller og metoder, herunder alle Excel beregningsark, … [er] Ernst & Young’s ejendomsret”.

Konklusionen er, at forvaltningen modarbejder sin arbejdsgiver: Byrådet, og konspirerer imod det, ved bevidst at søge at forhindre byrådsmedlemmerne i at gøre deres arbejde ved at få en købt og betalt underleverandør til at afvise at videregive oplysninger. Hermed overtræder forvaltningen, tilsyneladende med fuldt overlæg, den kommunale styrelseslov § 9, som giver byrådets medlemmer udvidet sags- og aktindsigt.

Tilliden til og troen på forvaltningens arbejde og anbefalinger må smuldre hos alle byrådets medlemmer

Mogens Nyholm, byrådsmedlem Radikale Venstre

Udgivet i Skolestrukturdebat 2014