Skolestruktur: Forældre sætter skoleforvaltningen totalt skakmat

Forældrenes høringssvar sætter skoleforvaltning skakmat

Forældrenes høringssvar sætter skoleforvaltningen  skakmat

Fredag den 12. december havde medlem af Radikale Venstre Bodil Hindsholm Hansen
et læserbrev i Randers Amtsavis vedr. skolestrukturdebatten. Læs indlægget: Tryk her

Nedenstående læses en radikal kommentar til forældrenes høringssvar til skolestruktur-udspillet.

Forældre sætter skoleforvaltningen skakmat:

Forældrene har nu fremlagt deres indsigelser vedr. skolestruktur udspillet. Forældrene sætter skoleforvaltningen fuldstændig skakmat.

Af nedenstående skrift udarbejdet på baggrund af forældrenes høringssvar fremgår, at det er lykkedes børnenes forældre at nedspille alle forvaltningens argumenter for en ny skolestruktur – og det med anderkendte forskeres støtte.

Modsat skoleforvaltningen har forældrene forskerne på deres side – og modsat skoleforvaltningen har de ikke betalt sig til resultaterne. Forældrene bruger den forskning der ligger. OG bruges uafhængig forskning, da må fremlagte skolestruktur udspil droppes – jo før desto bedre For vores børns skyld.

Fantastiske forældre

Vores skolebørns forældre formår med saglighed og stor viden at skyde skoleforvaltningens og Ernest & Youngs skolestrukturplan fuldstændig ned. Og det ved brug af meget anderkendte forskeres undersøgelser og resultater.
Læser tre-parti flertallet forældrenes fortræffelige indsats og indlæg, og tænker efter, bør skolestruktur-forslaget droppes.

Forældrenes høringssvar dokumenterer bl.a. – ved hjælp af forskernes resultater – følgende i deres høringssvar:

 • Enhedsskolen (1-9 klasse på den enkelte skole) skaber de bedste resultater
 • Udgifter i kommuner der lukker skoler er vokset væsentligt stærkere end i de øvrige skoler – indikerer, at det meget omdiskuterede provenu på 36 millioner må vurderes at være en illusion
 • Økonomisk gevinst ved skolenedlæggelser forsvinder, når man medregner transportomkostninger
 • Større problemer med pjæk, mistrivsel, manglende motivation i overbygningsskoler (skoler med 6-9 klasser)
 • Skoleforsker Frands Ørsted Andersen, Århus Universitet: Jeg har ikke kunnet finde et eneste forskningsbaseret studie, der dokumentererede fordele ved overbygningsskoler (overbygningsskoler som er kardinalpunkt i skoleudspillet!)
 • Finland og Sverige er gået bort fra overbygningsskoler, og satser nu på enhedsskolen – følgelig med klart bedre skoleresultater for deres skolebørn
 • Læringseffekt falder når skolestørrelse stiger (målt på antallet af elever pr. skoler)
 • Der er ingen evidens for, at en stor lærergruppe har bedre faglig sparing end en mindre, eller at der er problemer i forhold til rekruttering af lærere; som skoleforvaltningen ellers påstår i skoleudspil
 • Større sandsynlighed for elever begynder på en ungdomsuddannelse, hvis de har gået på en mindre skole
 • Linjefags kompetence øger ikke skolernes præstationer, og det gør større skoler heller ikke; som skoleforvaltningen ellers påstår i skoleudspil
 • Skjulte centraliseringsomkostninger skal medtages når der foretages skolenedlæggelser. Det gælder både for børn og forældre – dette er især gældende på landet
 • Forskning viser, at det ved skoleskift kan tage op til et år før elever har fundet sig tilrette i de nye omgivelser. Det går ud over deres læring, og 20 % af alle eleverne vil efter skoleskiftet opleve psykiske problemer
 • Svenske forskere har påvist, at elever fra mindre klasser ikke kun får bedre karakterer, men også en højere livsindkomst
 • Inklusionsopgaven bliver vanskeligere i større klasser, og flere elever må henvises til specialtilbud
 • Mange skoleskift er lig med tilbageslag i enhver positiv udvikling for specialklasseeleverne
 • Forholdsvis flere elever vælger privatskoler i kommuner der lukker skoler
 • Der har været i alt 351 høringssvar. Ca. 85 % af høringssvarene taler imod skolestruktur-udspillet!!

Hvis Buhl og Omann læser høringssvar  vil de smide skoleplan i skraldespanden

 

Kære forældre, der har deltaget i høringsprocessen. Tak for indsatsen og tak for jeres demokratiske indspil.
I har begået et fantastisk flot stykke arbejde for jeres børn. I fremlægger den evidens, som skoleforvaltningen og Ernest & Young ikke formår.

Radikale Venstre i Randers Kommune håber 3-partiflertallet bestående af Venstre, Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti ”tygger skråen en ekstra gang” og gør det eneste rigtige; nemlig lytter til Jer – for vores børns skyld. For I fremviser den evidens der skal til, for at byrådet kan træffe den rigtige beslutning på vores skolebørns vegne.

DEN PLAN SKAL SKYDES NED – HELLERE I DAG END I MORGEN!

Hvis du vil læse det tilhørende bilag (høringssvars citater): Tryk her

MOGENS NYHOLM
Viceborgmester

Læs tilhørende bilag (citater høringssvar):

Udgivet i Politik, Skolestrukturdebat 2014