Kategorier
Politik Skolestrukturdebat 2014

Intet nyt under solen

I går fra kl. 14.00 – ca. 21.00 var der tema møde for byrødderne, presse og forskellige inviterede gæster – specielt udvalgt af forvaltningen og borgmesteren i forening.

PÅ mødet gennemgik forvaltningen høringssvarene, selvfølgelig meget sumarisk, og ikke vægtet. Forstået således vi ikke fik at vide om en kommentar var en soloudmelding eller der var 50 høringsvar bag det enkelte forslag.

Ernest & Young gennemgik deres rapport, uden vi fik de bagvedliggende budgetmodeller, og BDO som 3-partiflertallet (Venstre, Dansk Folkeparti og socialdemokratiet) have bestilt til at kontrollere Ernest & Young rapportens tal konstaterede at Ernest & Youngs rapportens beregninger er i orden… BDO, der er kommunens egen revisor, kom med et resultat der ikke overrasker Radikale Venstre – tør man gøre andet når man er i et kundeforhold til kommunen? Og er det egentlig ikke urovækkende for omgivelserne, at 3-partiflertallet føler sig nødsaget t

Randers Byråds medlemmer lærte ikke meget nyt
Randers Byråds medlemmer lærte ikke meget nyt

il at få tjekket Ernest & Youngs rapportens talgrundlag… det indikerer vel at de selv føler sig usikre.

Utroligt at kommunen kan betale BDO til at gå bag Ernest & Youngs talmateriale, men vi byrødder nægtes adgang, selv om styrelseslovens § 9 giver os ret til det. DET ER MEGET UROVÆKKENDE RENT FORVALTNINGSMÆSSIGT OG GØR DET UMLUIGT FOR OS BYRÅDSPARTIER AT TJEKKE DATA – UMULIGT AT PASSE VORES HVERV SÅ GODT SOM VI ØNSKER  OG FINDER NØDVENDIGT..

Mødet i går viste igen at 3-parti flertallet ikke vil fuld åbenhed. De tør ikke stå til mål for deres egne holdninger og ønsker for skoleområdet overfor borgerne rundt omkring i Randers Kommune. Trist og ikke særlig demokratisk indstilling. Er det et tegn på manglende tro på egne evner og og tro på egne mål for vores skolebørn?

Forhåbentlig kommer de på bedre tanker…og drager ud på de skoler der ønsker dialog. De ville klæde dem på både kort og lang sigt, og  vil være godt for byrådets anseelse. Mere end 300 høringssvar viser, der er en afgrunds forskel på 3-partiflertallet og kommunes borgere. For de fleste svar bærer ikke flertallets vej – det samme gælder når læserbreve læses i vores lokale aviser.

Red.