Kategorier
Læserbreve

Regnskabets time

Læserbrev i Randers Amtsavis den 23. maj 2013, af byrådsmedlem Mogens Nyholm

At Randers Kommune har en dårlig økonomi er efterhånden ved at gå op for flere og flere. Desværre er der ikke forbedringer i sigte. Radikale i Randers har derfor til det kommende byrådsmøde bedt den fungerende borgmester bekræfte en række informationer om kommunens dårlige økonomi.

Vidste du f.eks. at Randers Kommune ved udgangen af 2012 havde den 5 laveste likviditet af samtlige 98 kommuner i Danmark. Vi undergås kun af Ringkøbing-Skjern, Hedensted, Frederikshavn og Vesthimmerland. Med til historien hører at for 5 år siden havde Randers Kommune en væsentlig højere likviditet – faktisk lidt over landsgennemsnittet.

Samtidigt er vores langfristede gæld steget fra godt 14.000 kr. til knap 18.000 kr. pr. indbygger . I alt mere end 1,7 milliard kroner i langfristet kommunal gæld.

Det er skræmmende tal, der vidner om en dårlig politisk styring af Randers Kommunes økonomi – noget Radikale Venstre længe, som det eneste byrådsparti, har bragt på bane.

Jeg har derfor bedt den fungerende borgmester om at tilkendegive om han er enig i tallene, om han finder dem tilfredsstillende og hvis ikke hvad han så agter at gøre for at vende udviklingen.

Når Radikale Venstre beskæftiger sig så meget med kommunens økonomi skyldes det at en sund økonomi er forudsætning for at vi kan yde den nødvendige velfærd til vores borgere. Det gælder børn, ældre og handicappede.
Afslutningsvist skal jeg bemærke at jeg godt er opmærksom på at den seneste opgørelse af kommunens kassebeholdning viser en svag stigning, men desværre skyldes dette primært låntagning og forskydninger i bloktilskud. Altså ikke en væsentlig reel forbedring.