Kategorier
Læserbreve

Nyhuus og retssikkerheden.

Læserbrev i Randers Amtsavis den 8. marts 2013, af byrådsmedlem Mogens Nyholm

Henning Jensen Nyhuus(hjn) har den 6. februar udtalt sig til DR om det sociale ankesystem. En kritik som går igen i det læserbrev hjn har i Amtsavisen den 27. februar.  HJN mener således, at ankesystemet ikke er helt med på, hvad der sker ude i samfundet ligesom hjn mener, at ankesystemet slet ikke har det kendskab til de pågældende familier, som de burde have, før de går ind og ændrer en afgørelse.

Som borger og som politiker er jeg glad for at leve i et land, hvor vi har et velfungerende ankesystem og jeg har fuld tillid til f.eks. de sociale ankeinstansers afgørelser. Jeg deler således på ingen måde hjn`s unuancerede kritik af ankesystemet. Tværtimod!
Når man ser på de mange ulykkelige børne- og familiesager fra Randers Kommune som i den seneste tid har været beskrevet i f.eks. Randers Amtsavis, ja så skal vi da være glade for, at vi har et ankesystem, som kan rette op på de værste fejl og mangler i Randers Kommune.
Tallene viser desværre, at Randers Kommune er en af de kommuner, der relativt flest gange i de seneste år er blevet pålagt at anbringe børn og unge uden for eget hjem, som følge af en anke.
Jeg kan godt forstå, at hjn ikke bryder sig om disse tal. Det er vel også derfor, at han i første omgang på en særdeles usympatisk måde forsøgte at bagatellisere dem på trods af de alvorlige skæbner, der gemmer sig bag tallene. Værre blev da det jeg efterfølgende i byrådet bad om de præcise tal – og fik direkte forkerte og misvisende oplysninger. I sit læserbrev den 27. februar vedgår hjn, at der er afgivet forkerte oplysninger. Men desværre vælger han – som sædvanligt – at placere ansvaret på forvaltningen. Det ville klæde hjn, hvis han bare for en enkelt gangs skyld ville påtage sig et politisk ansvar for den politik, der p.t. føres overfor de svage børn og unge i Randers Kommune. Men det blev så heller ikke denne gang!
Det er PINLIGT hr. Nyhuus! I stedet for at bruge sin energi på et håbløst Bilka projekt burde hjn bruge den på at hjælpe de udsatte børn og ungeI stedet for at bruge kommunens penge på et håbløst prestige projekt (badeland) burde hjn bruge dem til at hjælpe de allersvageste børn og unge. Det burde være socialdemokratisk politik.