Erik Ninn Hansen

Erik Ninn Hansen, tidligere konservativ minister