Kategorier
Det Radikale Venstre i Randers kommune Politik

Rigtig gode taler i en fantastisk natur

Lidegaard satte fokus på kriser og demokrati

Ca. 75 mennesker snød ikke sig selv for fine grundlovstaler på den naturskønne Hohøj i Mariagers udkant.

Traditionen tro indledtes der med salmer, på rigtig højskole maner, før klimaminister Matrtin Lidegaard tog ordet.

Grundloven og demokratiet var selvfølglig de bærende dele. Klimaministeren ræsonnereede og analyserede på, om demokratiet kan håndtere kriser i samfundet –  lokale som globale.

Ministerens fokus var især på finanskrisen og klimakrisen. I følge klimaministeren er finanskrisen alvorlig, og klimakrisen endnu alvorligere. I følge Lidegaard er det op ad bakke, men han tror på demokratiet kan klare kriseudfordringerne; også klimaudfordringen.
FN, EU m.fl. er selvfølgelig en del af løsningen, men civilsamfundet er i særdeleshed en vigtig spiller. Klimaministeren mener, at vi alle kan påvirke udviklingen, hvis vi aktivt tager ansvar for krisers løsning, ved i den demokratiske samtale at tage de alvorlige emner op,og diskutere løsninger med civilsamfundets borgere. Her i Danmark, og alle steder i verden, må det vel gælde.

I følge Martin Lidegaard er det vigtigt, at Danmark fortsat  viser flaget på miljø og klimaområdet, så det kan få en afsmittende effekt på udlandet. I øvrigt glæder han sig over, at erhvevslivet og landbruget i Danmark nu spiller meget positivt med i klima og miljøspørgsmål; sidst set ved  f.eks. energiaftalen.

Tale nummer to skulle være holdt af en professor. Desværre blev professoren syg, så i sidste øjeblik blev Jeppe Aakjær hidkaldt. Fra de dødes rige tænker du måske… nej.
Nikolaj Holm, storkredsformand i Nordjylland, aggerede reserve, og han genudsendte den tale, som Aakjær holdt på Hohøj for præcis 100 år siden, hvor det første folkemøde blev holdt.
God ide, og tankevækkende, at en del af det tankegods, der var aktuelt i Aakjærs tid, stadigvæk er gangbart 100 år senere.

Nb. På Mariager Museums hjemmeside kan følgende læses: “St.St. Blicher, der var præst i Spentrup, planlagde i 1846 et folkemøde på Hohøj i lighed med Himmelbjergmøderne.  Mødet blev dog ikke afholdt, da Blichers helbred allerede var meget dårligt.
En sang, der skulle have været brugt i dagens anledning , var allerede skrevet, men måtte altså blive i skuffen.

I 1912 holdtes det første Hohøjmøde med Jeppe Aakjær som taler. Han hævdede i sin tale, at her på dette sted burde der rejses en mindesten over Blicher. Ideen vandt genklang, og i 1919 kunne Aakjær indvi stenen, hvorpå Blichers digt Jyden han er stærk og sej var indhugget”, citat slut.

Red.