Kategorier
Byrådet Politik

Ekstraordinært (svømmebads)byrådsmøde aflyses

På mandag var det meningen, at byrådet skulle have behandlet sagen om: Godkendelse af OPP-aftale om svømmebad. Nu er det ekstraordinære møde imidlertid aflyst.

Årsagen til aflysningen er, at kommunen endnu ikke har modtaget de fornødne bilag i sagen;… det eneste rigtige er selvfølgelig igen at udsætte sagen.Det blev den også på byrådsmødet i mandags af samme grund; i øvrigt på Radikal anbefaling.

Mht. manglende oplysninger kan det nævnes, at Radikale Venstre for et par uger siden har bedt forvaltningen, om at modtage de seneste 3 års regnskaber for OPP partnerne; henholdsvis Gribskov Gruppen og GMF (Danmark/Tyskland). Radikale Venstre har bedt om oplysningerne for at kunne vurdere om OPP partnerne har såvel de menneskelige som økonomiske ressourcer til at drive OPP forretning. Det er jo ikke uvæsentligt at vurdere på, da Randers Kommune jo har en tilbagekøbspligt, som vil koste kommunen 116 millioner kroner de førstre tre driftsår ved konkurs. Beløbet vil ligge i  omegnen af 100 millioner kroner i de følgende ca. 5-6 år, og vil aftrappes yderligere i de følgende knap 20 år. Hernævnte “beløb” kan  jo ses som en form for kommunal pantsætning, hvor kommunen sandsynligvis skal tage pengene i kassen hvis det går galt; og det vil jo i givet fald betyde smertefulde besparelser hos f.eks. børn skole og de ældre.
OG det kan gå galt… bare spørg fordboldklubben FCK, som jo har fået sig en gevaldig maveplasker, ved at gå ind i dette forretningsområde.

Radikale Venstre har endnu ikke modtaget ønskede regnskabsoplysninger… det er bekymrende. Grund til at undres over, at de øvrige partier ikke vil se OPP partnerne efter i kortene, inden der trykkes på knappen i byrådssalen.

Hele svømmebads forløbet har været stærkt bekymrende… den svømmer,og forløbet strider imod fornuftig forvaltningsskik.Tænk sig, at lokalplanarbejdet er igangsat sideløbende, inden OPP aftalen er på plads. Helt ualmindelig praksis, sagt diplomatisk.

Når man læser guidelines omkring krav til vellykkede OPP projekter, da må vi konstatere, at svømmebads-projektet her i Randers  absolut ikke følger drejebogen for succesfulde OPP forretninger, tværtimod. Også det vækker bekymring.

Radikale Venstre giver ikke forvaltningen skylden for “vandproblemerne”… vi er bevidste om, at det i høj grad handler om det politiske lederskab.

Først når Radikale Venstre har modtaget alle oplysninger, tager vi endelig stilling i den her sag.

Red